Tầm quan trọng của chứng nhận lâm sàng sản phẩm mỹ phẩm

Tại sao những sản phẩm mỹ phẩm hoặc dược mỹ phẩm có dòng chữ được “chứng minh/kiểm nghiệm lâm sàng” lại được tin dùng và tin tưởng. Vì đó chính là bảo chứng tốt nhất cho chất lượng của sản phẩm. Kiểm nghiệm lâm sàng là gì và tầm quan trọng của nó? Thử nghiệm lâm sàng là quy trình kiểm tra nghiêm ngặt các sản phẩm mới trên các […]

hotline
chat facebook
chat zalo